آموزش تخصصی مربی کودک

هم‌رسانی کنید

 1. در جهت احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران از پوشش مناسب در کلاس‌های حضوری و مجازی استفاده می‌کنم.
 2. رکورد کلاس با توجه به محتوای کارگاه و انتخاب راهبر برای مدتی در اختیار خواهد بود و پس از آن امکان تمدید وجود ندارد. برای احترام به قوانین دوران و انتخاب راهبران از ضبط کردن کلاس خودداری می‌کنم.
 3. دوران اجازه دارد بخش‌هایی ازکلاس‌ها را به صورت فیلم و عکس در فضای مجازی منتشر کند. در صورت عدم تمایل؛ پیش از شروع دوره، عدم رضایت خود را به دوران اعلام می‌دارم.
 4. اگر بخواهم از دانش فراگرفته در دوره‌های دوران برای آموزش سایر همکارانم استفاده کنم؛ فراموش نمی‌کنم که نام دوران را با حفظ قوانین اخلاقی ذکر نمایم.
 5. شرایط اینترنتی کشور و منطقه‌ی خود را درک می‌کنم و می‌دانم که دوران مسؤلیتی در قبال اینترنت شخصی من ندارد. در صورت بروز مسأله‌ای از طرف من و منوط به این‌که دیگر عزیزان موردی ندارند؛ ابزار ارتباطی خود را چک می‌نمایم.
 6. برخی اطلاع‌رسانی‌ها در قالب سایت و برخی دیگر در قالب گروه‌های واتس‌اپ انجام می‌گیرد. لذا به مطالعه‌ی با دقت هر دو متعهد هستم.
 7. در صورت انتخاب پرداخت چندمرحله‌ای خود را نسبت به پرداخت به موقع مبالغ متعهد می‌دانم.
 8. گواهی‌‌نامه‌های صادر شده از طرف دوران صرفاً گواهی حضور در دوره هستند و برای دوره‌های دارای پروژه‌، با دو نوع متن «حضور با موفقیت» و یا «شرکت در دوره» در دسترس من قرار می‌گیرد.
 9. در صورت انصراف:
  در روز دوره ۵۰ درصد از مبلغ پرداختی ارجاع داده می‌شود.
  از دو روز پیش از شروع دوره ۲۰ درصد از مبلغ پرداختی ارجاع داده می‌شود.
  از چهار روز پیش از دوره کل مبلغ ارجاع داده می‌شود.