آموزش تخصصی مربی کودک

هم‌رسانی کنید

  1. تمام اطلاعاتی که در بخش کاربری خود تکمیل کرده‌ام، صحیح است و دوران می‌تواند از آن‌ها برای صدور گواهای‌های‌حضور در دوره استفاده کند.
  2. رکورد کلاس با توجه به محتوای کارگاه و انتخاب راهبر برای مدتی در اختیار خواهد بود و پس از آن امکان تمدید وجود ندارد. برای احترام به قوانین دوران و انتخاب راهبران از ضبط کردن کلاس خودداری می‌کنم.
  3. دوران اجازه دارد بخش‌هایی از کلاس‌ها را به صورت فیلم و عکس در فضای مجازی منتشر کند. در صورت عدم تمایل؛ پیش از شروع دوره، عدم رضایت خود را به دوران اعلام می‌دارم.
  4.  در صورتی می‌توانم با دانش فراگرفته شده در دوران، کارگاه، جلسه‌ی آموزشی و هرگونه آموزشی را اجرا کنم که دوران صلاحیت من برای انجام این کار را تأیید کرده باشد. عدم تعهد به این مسأله در خصوص کارگاه‌های بین‌المللی (دوره‌ی والدورف و … )، پیگرد قانونی دارد.
  5.  شرایط اینترنتی را درک می‌کنم و می‌دانم که دوران مسؤلیتی در قبال اینترنت شخصی من ندارد. در صورت بروز مسأله‌ای از طرف من و منوط به این‌که دیگر عزیزان موردی ندارند؛ ابزار ارتباطی خود را بررسی می‌کنم.
  6. برخی اطلاع‌رسانی‌ها در قالب سایت و برخی دیگر در قالب گروه‌های واتس‌اپ انجام می‌گیرد. لذا به مطالعه‌ی با دقت هر دو متعهد هستم.
  7. در صورت انتخاب پرداخت چندمرحله‌ای خود را نسبت به پرداخت به موقع مبالغ متعهد می‌دانم و اگر پرداختی به تعویق بیافتد، از شرکت کردن در دیگر کلاس‌های دوران، محروم خواهم شد. شما نسبت به پرداخت تمام مراحل متعهد هستید، چه در تمامی جلسات حضور داشته باشید و چه در برخی، حاضر نباشید.
  8.  گواهی‌‌نامه‌های صادر شده از طرف دوران صرفاً گواهی حضور در دوره هستند و هیچ تأییدیه مبنی بر صلاحیت شما برای اجرای کارگاه و آموزش آن به دیگران نیستند. برای دوره‌های دارای پروژه‌، با دو نوع متن «حضور با موفقیت» و یا «شرکت در دوره» در دسترس من قرار می‌گیرد.
  9.  برای انصراف از حضور در دوره، در صورت اعلام انصراف تا ۲ روز پیش از شروع دوره، ۵۰ درصد از مبلغ پرداختی ارجاع داده می‌شود و در صورت اعلام انصراف در روز دوره، تنها ۲۰٪ از مبلغ ارجاع داده می‌شود.