آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

 • تاریخ

هم‌رسانی کنید

پردیس سرهنگ‌پور :سرپرست بخش ادبیات کودک

مدارک و تحصیلات:

 • کارشناسی مهندسی شیمی گرایش: ساخت و طراحی فرآیند های نفت و گاز
 • شیوه های پرورش فکر کودکان با قصه گویی
 • تربیت مربی کودک
 • دوره مقدماتی کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان -شورای کتاب کودک
 • چگونه فضای کودک محور داشته باشیم -موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
 • نمایش کودکان – موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
 • دوره تکمیلی کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان – شورای کتاب کودک
 • Montessori programme
 • practices and insights into enterpreneurship
 • teacher training-general
 • سمینار خلاقیت
 • دوره مربیگری رویکرد خلاق رجیو امیلیا
 • طراحی خلاقانه فعالیت های ترویج کتابخوانی برای کودکان
 • دوره آگاهی
 • کودک امروز
 • محیط یادگیری غنی برای کودکان
 • طراحی ابزار آموزشی برای کودکان
 • استفاده از تکنولوژی در کودکان

سوابق کاری و آموزشی:

 • مربی کتابخوانی
 • مربی مهدکودک
 • مروج کتابخوانی