آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

  • تاریخ

هم‌رسانی کنید

نفیسه لطفی: مدیر اجرایی

مدارک و تحصیلات:

  • کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
  • مجموعه دوره های آموزشی فلسفه برای کودکان ( p4c)
  • مجموعه دوره های تربیت سالم
  • مجموعه دوره های ناهنجاری و ناسازگاری کودکان
  • دوره‌ی کتابخوانی برای کودکان
  • مجموعه دوره های مدیریت کلاس

سوابق کاری و آموزشی:

  • مربی فلسفه برای کودکان
  • عضو گروه آموزش مربی
  • مربی پیش ۱