آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

  • تاریخ

هم‌رسانی کنید

محمد سنگانیان: راهبر آموزشی نظریه‌ی انتخاب

مدارک و تحصیلات:

  • عضو هیأت علمی و سوپروایزر مؤسسه بین‌المللی ویلیام گلسر
  • مربی حرفه‌ای زندگی (آکادمی انتخاب آمریکا)
  • مهندس مکانیک
  • کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

سوابق کاری و آموزشی:

  • معلم راهنما و آموزگار مراکز آموزشی
  • راهبر آموزشی مربیان مراکز آموزشی
  • سوپروایزر کیفی مدارس
  • برگزار کننده‌ی دوره‌های آموزش مربی (مدرسه کیفی و … )
  • برگزار کننده‌ی دوره‌های آموزشی: مدارس توسعه‌یافته، معلم مؤثر، نوجوان موفق، فرزندپروری بدون زور و اجبار و …