آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

 • تاریخ

هم‌رسانی کنید

فاطمه صادقی: سرپرست آموزشی دوران و راهبر دوره‌های آموزش مربی کودک،  عضو هیأت مؤسس

مدارک و تحصیلات:

 • دانشجوی دکتری آموزش کودک و برنامه‌ی آموزشی کودکان (The University of Edinburgh)
 • کارشناسی ارشد آموزش کودک (The University of Sheffield)
 • پژوهشگر حوزه‌ی آموزش مربی
 • فضای یادگیری سرشار (British Council)
 • مربیگری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • دوره‌های آموزش مربی ICEP
 • شیوه‌های آموزشی نوین و روان‌شناسی رشد از دانشگاه اوتریخت هلند
 • آموزش کودک از ih بارسلونا
 • CELTYL کمبریج
 • CELTA کمبریج
 • کارشناسی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سوابق کاری و آموزشی:

 • راهبر آموزشی دوران
 • دستیار پژوهش در پروژه‌های مختلف دانشگاه ادینبرا (The University of Edinburgh)
 • همراهی در مراکز آموزشی کودک مختلف در انگلستان
 • دستیار پژوهش دانشگاه شفیلد
 • تعامل و بازدید از مراکز آموزشی: (هلند،‌ فنلاند، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، آفریقای جنوبی، اسکاتلند)
 • برگزاری دوره‌‌های آموزش مربی کودک
 • برگزاری دوره‌های آموزش مربی زبان انگلیسی به کودک
 • کارشناس ارشد آموزشی مراکز آموزشی مختلف
 • برنامه‌ریزی آموزشی برای مراکز آموزشی مختلف
 • مربی زبان انگلیسی کودک به مدت ۱۰ سال