آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

 • دسته‌بندی عمومی

هم‌رسانی کنید

توضیحات

بسته‌ی دوره‌های پاییز ۱۴۰۰ (۴۲ ساعت)

با توجه به اهمیت دوره‌های عملی و مهارت‌های اجرایی مربیان، گروه آموزشی دوران موضوعاتی را برای مهارت‌آموزی بیشتر مربیان کودک تدوین کرده‌ است، این دوره‌ها که شامل پروژه‌های عملی نیز هستند به درک و شناخت مناسب مربی از کودک و فرآیند آموزش کودک کمک می‌کند.

در گذشته چنین گمان می‌رفت که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای آن‌ها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده می‌شد. بر‌‌ این گمان انسان زمانی می‌آموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند می‌پردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز می‌شود، دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد. این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است. همه‌ی مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند و با دانش جدید تجهیز شوند(هومن، 1381، ص 73).

امروزه در همه‌ی سازمان‌ها، نیروی انسانی از سایر مولفه های سازمانی دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که برخی صاحب‌نظران  بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه‌ی ملی را پیش می‌برند. سازمانی که نتواند مهارت‌ها و دانش افرادش را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست خود را در دنیای سرشار از رقابت امروزی حفظ کند (مورگان، 2007، ص 141).
آموزش یک وظیفه‌ی اساسی در سازمان‌ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و امری موقت و تمام‌شدنی نمی‌باشد. مربیان در هر سطحی از سطوح آموزش، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده نیازمند آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت‌های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام‌دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش‌ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند. موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان در گرو انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی است (اندرسن، 2008، ص 57).
طی نظرسنجی و نیازسنجی دوران از مربیان و فعالان حوزه‌ی کودک، ۴۲ ساعت دوره‌ی آموزشی با موضوعات کاربردی برای مربیان کودک طراحی کردیم. این دوره‌ها فقط بخشی از دوره‌های پاییز ۱۴۰۰ هستند و شامل دوره‌های بین‌المللی و دوره‌های مشترک دوران با سایر راهبران آموزشی نیستند.

دوره‌ی آن‌لاین محیط یادگیری غنی و ابزارهای یادگیری-آموزشی

محیط و ابزار، دو همراه آموزشی-یادگیری

موضوعات دوره:

 • بررسی نقش محیط در یادگیری و رشد
 • فضای عاطفی-اجتماعی محیط یادگیری
 • فضای فیزیکی محیط یادگیری
 • مشارکت کودکان در فضاسازی و انتخاب و ساخت ابزارها
 • انتخاب، ساخت و طراحی ابزارهای یادگیری-آموزشی
 • بررسی کیفیت و تحلیل ابزارهای یادگیری-آموزشی و بازی
 • تقویت یادگیری خلاق و مستقل به کمک ابزارها

مخاطب دوره چه کسانی هستند؟

 • دانشجویان علوم تربیتی
 • دانشجویان دیگر رشته‌های مرتبط
 • مربیان کودک
 • معلمان دبستان
 • علاقمندان به فعالیت در حوزه‌ی کودک
 • والدین و مراقبان کودکان

اهداف دوره چیست؟

 • آشنایی مربیان و مراقبان کودک با نقش محیط در یادگیری و رشد کودک
 • توانمندسازی مربیان در آماده‌سازی و به‌کار‌گیری محیط در راستای ارتقاء کیفیت آموزش
 • توانمندسازی مربیان در انتخاب و به‌کارگیری مناسب ابزارها

راهبر: فاطمه صادقی

زمان : یک‌شنبه سه‌شنبه ۱۸ – ۲۰- ۲۵-۲۷مهر ۱۴۰۰ و ۴ -۹-۱۱-۱۶-۱۸ آبان ۱۴۰۰

ساعت: ۱۸- ۲۰ (۱۸ ساعت)

بهای دوره: ۶۰۹ هزار تومان

 

دوره‌ی آن‌لاین شناخت برخی از رویکردهای آموزشی- یادگیری

موضوعات دوره:

 • بررسی مفاهیم برنامه‌ی آموزشی و رویکرد آموزشی
 • معرفی رویکردهای آموزشی
 • آموزش بر پایه‌ی یادگیری پرسش-محور
 • آموزش بر پایه‌ی‌یادگیری پروژه-محور
 • آموزش بر پایه‌ی یادگیری رویداد-محور
 • آموزش بر پایه‌ی یادگیری دستورالعملی
 • آموزش بر پایه‌ی یادگیری بازی-محور
 • آموزش مستقیم
 • رویکرد ترکیبی
 • بررسی اجمالی برنامه‌ی آموزشی ملی نیوزلند، ته‌واریکی (Te Whāriki)
 • بررسی اجمالی برنامه‌ی آموزشی بنک استریت
 • بررسی اجمالی برنامه‌ی آموزشی دالتون

 

مخاطب دوره چه کسانی هستند؟

 • دانشجویان علوم تربیتی
 • دانشجویان دیگر رشته‌های مرتبط
 • مربیان کودک
 • معلمان دبستان
 • علاقمندان به فعالیت در حوزه‌ی کودک

 

اهداف دوره چیست؟

 • گسترش افق دید مربیان و معلمان در حوزه‌ی مدل‌ها، رویکرد‌ها و برنامه‌های آموزشی
 • آشنایی مربیان و معلمان با مفاهیم بنیادین در یادگیری و آموزش کودکان
 • توانمندسازی مربیان و معلمان در راستای انتخاب برنامه‌ها و مدل‌های آموزشی مناسب
 • توانمند‌سازی مربیان و معلمان در راستای انجام مطالعات گسترده‌تر در حوزه‌ی آموزش

 

راهبر: فاطمه صادقی

زمان : یک‌شنبه سه‌شنبه ۲۳-۲۵ -۳۰ آبان-۲-۷- آذر۱۴۰۰

ساعت: ۱۸- ۲۰ (۱۰ ساعت)

بهای دوره : ۴۷۹ هزار تومان

 

دوره‌ی آن‌لاین مهارت‌های ارتباط گیری با کودکان

موضوعات دوره:

 • اهمیت ارتباط در یادگیری و آموزش کودکان
 • اصول و آداب برقراری ارتباط با کودکان
 • به کارگیری آموزش ارتباط-محور در برنامه‌های آموزشی

 

مخاطب دوره چه کسانی هستند؟

 • دانشجویان علوم تربیتی
 • دانشجویان دیگر رشته‌های مرتبط
 • مربیان کودک
 • معلمان دبستان
 • علاقمندان به فعالیت در حوزه‌ی کودک
 • والدین و مراقبان کودکان

 

اهداف دوره چیست؟

 • توانمندسازی مربیان در به‌کارگیری برنامه‌های آموزشی-یادگیری ارتباط-محور
 • کمک به فراهم‌تر شدن شرایط رشدی برای کودکان با تقویت ارتباطات مربی-کودک
 • ارتقاء سطح کیفیت آموزش توسط مربیانی آگاه به اهمیت ارتباطات در آموزش در دوران کودکی

 

راهبر: فاطمه صادقی

زمان : یک‌شنبه سه‌شنبه ۱۴- ۱۶ آذر ۱۴۰۰

ساعت: ۱۸- ۲۰ (۴ ساعت)

بهای دوره : ۲۴۹ هزار تومان

 

دوره‌ی آن‌لاین مشاهده‌گری، مستندسازی و نویسندگی

خلاقیت در طرح‌درس نویسی و هدایتگری

موضوعات دوره:

 • بررسی شیوه‌های مشاهده‌گری و مستندسازی
 • طرح‌درس نویسی برپایه‌ی مشاهده‌گری

 

مخاطب دوره چه کسانی هستند؟

 • دانشجویان علوم تربیتی
 • دانشجویان دیگر رشته‌های مرتبط
 • مربیان کودک
 • معلمان دبستان
 • علاقمندان به فعالیت در حوزه‌ی کودک
 • والدین و مراقبان کودکان

 

اهداف دوره چیست؟

 • کمک به دور شدن مربیان از قضاوت فردی یا خودکار کودکان در مشاهده‌گری و مستندسازی
 • فراهم‌سازی شرایط برای مربیان کودک در راستای استفاده از تکنیک‌های مشاهده‌گری و مستندسازی
 • توانمندسازی مربیان برای تدوین مسیر آموزشی اختصاصی برای کودکان با به کارگیری نتایج مشاهده‌گری و مستندسازی

 

راهبر: فاطمه صادقی

زمان : یک‌شنبه سه‌شنبه ۲۱ -۲۳-۲۸- ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و ۵ دی

ساعت: ۱۸- ۲۰ (۱۰ ساعت)

بهای دوره : ۴۷۹ هزار تومان

 

بهای بسته کامل بدون تخفیف: ۱۸۱۶ هزار تومان

بهای بسته با تخفیف ثبت‌نام زودهنگام و هم‌راهی: ۱۳۳۰ هزار تومان

مدرسان

فاطمه صادقی

فاطمه صادقی

مدیر آموزشی
فاطمه صادقی

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما