آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

 • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
 • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
 • مکان مرکز همایش‌های رایزن

هم‌رسانی کنید

توضیحات

اولین دوره از سری دوره های پیوسته ی دوران در دی ماه (۲۲-۲۶) برگزار می شود.

سر فصل های اصلی:

 • تفکر انتقادی
 • شناخت جایگاه خود به عنوان مربی
 • ذخائر شناختی
 • پایه‌گذاران آموزش مدرن
 • محدودیت‌های مربیگری
 • برنامه‌ی آموزشی، ارزیابی و‌ مستندسازی
 • تحلیل تصویر
 • بازی، رشد و یادگیری
 • قصه‌گویی
 • تربیت جنسی
 • برنامه‌های آموزشی فنلاند، هلند، بیناپلان، دالتون

هدف از برگزاری این دوره؛ ورود به عرصه‌ی حرفه‌ای مربیگری، رسیدن به روش‌های تأثیرگذاری و سازندگی در این عرصه، آگاهی از چگونگی تربیت جنسی کودکان، آگاهی از چرایی و‌چگونگی قصه‌خوانی و قصه‌گویی برای کودکان، چرایی و چگونگی خودارزیابی هدف‌مند در جهت رسیدن به مربی حرفه‌ای شدن، شناخت حیطه‌های روان‌شناسی رشد و آموزش و ترکیب این‌دو باهم، شناخت ویژگی‌های بارز کودکی و اخلاق مربی‌گری، شناخت برنامه‌ها و رویکردهای آموزشی استاندارد و‌مطرح در دنیا، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رویکردها و ساختارهای نظام‌های آموزشی و تمرکز بر روی توانمندی‌های مربی است.

مربیان و شرکت کنندگان در این دوره با انجام فعالیت گروهی، آن‌چه را از عناوین به دست می‌آورند، اجرا کرده و می‌توانند آگاهی‌های خود را محک بزنند.

آخرین بخش از دوره به سخنرانی جناب آقای دکتر محمودی در حوزه‌ی تربیت شهروند مؤثر اختصاص دارد. پس از آن همگی با هم‌فکری یکدیگر می‌توانیم راهکارهایی را مبنی بر چگونگی تربیت کودک به عنوان شهروندی مؤثر در آینده، ارائه دهیم تا بتوان به مرور زمان آن‌ها را در بخش آموزش کشور گنجاند.

آن‌چه ساعت‌های حضور در دوره را با نشاط‌ترمی‌کند، فعالیت‌های گروهی آکادمیک، فعالیت‌های گروهی هدف‌مند در ساعات پذیرایی، بازی‌های میان کلاس‌ها، هم‌صحبتی مربیان و شرکت‌کنندگان در ساعات استراحت خواهد بود.

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما