آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

 • دسته‌بندی عمومی

هم‌رسانی کنید

توضیحات

 

دوره‌ی آن‌لاین پرسش‌گری ( ۳ ساعت)

چگونه در راستای پرورش کودکانی پرسش‌گر، پرسشگر باشیم؟

پرسشگری آغاز تفکر و آگاهی است. مهم‌ترین شکل تعامل انسانی، ارتباطی است که بر پایه‌ی پرسش و پاسخ پی‌ریزی شود. بنابراین پرسشگری به مثابه‌ی یک مهارت، در همه‌ی سطوح تعامل اجتماعی مورد نياز است و عنصری کليدی در فرأیند یادگيری به‌شمار می‌رود (جعفري و لياقتدار، ۱۳۹۲). هنر پرسشگري به منزله‌ی مؤثرترین ابزار در عرصه‌ی تربيت مورد توجه است. اگر پرسش به صورت مناسب و در زمان مناسب مطرح شود، می‌تواند در همه جا، برای همه‌ی موقعيت‌ها و انواع یادگيری‌ها مفيد واقع شود (سجادیه و طوسيان خليل‌آباد، ۱۳۹۵). بسياري از صاحب‌نظران تعليم و تربيت عقيده دارند پرسش خوب و درست، نصف پاسخ است. برخی نيز معتقدند پایه و اساس هر اکتشاف، یک پرسش اساسی و بنيادی است (یعقوبی، ۱۳۸۸).

طبق نظر گریسر و الد سؤال‌ها زمانی پرسيده می‌شوند که افراد با موانعی برای اهداف، وقایع غير عادی، تناقض‌ها، اختلاف‌ها، شکاف و اختلاف واضح در دانش، خشونت‌های مورد انتظار و تصميماتی که به تفکيک‌پذیری ميان موارد مشابه نياز است، مواجه می‌شوند (گریسر و الد، ۲۰۰۳). لذا، یکی از ویژگي‌های مهم انسان و نخستين دليل پرداختن به اندیشه‌ی پرسش- محوری در تعليم و تربيت، کنجکاوي اوست (غریبی و همکاران،۱۳۹۲). پرسشگری باید از همان کودکی در خانواده به فرد آموزش داده شود و در دوران ابتدایی کامل شود (حنيفی و همکاران، ۱۳۹۱). در این دوره با هدف تقویت مهارت‌های پرسش‌گری کودکان به بحث و گفتگو در این زمینه می‌پردازیم.

 

موضوعات دوره:

 • پرسش‌های کودکان، تسهیلگر رشد شناختی
 • چرا کودکان پرسش می‌کنند؟
 • اهمیت پرسشگری برای کودکان، مربیان کودک و والدین
 • چگونه پرسشگر باشيم و شرایط را برای پرسشگری فراهم کنیم؟

 

اهداف دوره چیست؟

 • آشنایی با اهمیت پرسشگری 
 • تقویت مهارت‌های پرسشگری مربیان و کودکان

 

مخاطب دوره چه کسانی هستند؟

 • دانشجویان علوم تربیتی
 • دانشجویان دیگر رشته‌های مرتبط
 • مربیان کودک
 • معلمان دبستان 
 • علاقمندان به فعالیت در حوزه‌ی کودک
 • والدین و مراقبان کودکان 

 

راهبر دوره: فاطمه صادقی

زمان:  پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

ساعت: ۱۶:۰۰ – ۱۹:۰۰

۱ جلسه‌ی ۳ ساعته 

 

بهای ثبت‌نام: ۳۹۹ هزارتومان

بهای ثبت‌نام زودهنگام (تا ۱۱ مرداد): ۳۴۹ هزار تومان

 

*** توجه داشته باشید پرداخت هزینه‌ی دوره به صورت چندمرحله‌ای نیز امکان‌پذیر است. در صورت نیاز به پرداخت با شرایط ویژه، با ما تماس بگیرید.

*** گواهی‌نامه‌ی معتبر حضور در دوره‌ی دوران، تا یک ماه پس از اتمام دوره در حساب کاربری شما در سایت قرار خواهد گرفت.

 

منابع متن:

جعفري، فاطمه و لياقتدار، محمدجواد (۱۳۹۲ ) روحيه‌ی پرسشگری: عوامل و زمينه‌های تحقق آن. رشد تکنولوژی آموزشی. ۱۴-۱۷.

سجادیه، نرگس و طوسيان خليل‌آباد، سارا (۱۳۹۵). فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبيينی پرسش‌محور از فرآیند تدریس. پژوهش‌نامه مبانی تعليم و تربیت. 41-62.

یعقوبی، الله نظر (۱۳۸۸). تقویت روحيه پرسشگری در دانش‌آموزان. ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی 39-38.

Graesser, A., & Olde, B.A. (2003). How does one know whether a person understands a device? The quality of the questions the person asks when the device breaks down. Journal of Educational Psychology, 95(3), 524-536.

غریبی، حسن؛ ادیب، یوسف؛ فتحی‌آذر، اسکندر؛ هاشمی، تورج؛ بدريگرگری، رحيم و قلی‌زاده، زليخا ( ۱۳۹۲). اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج. تفکر و کودك، ۹۲-۷۹

حنيفی، فریبا؛ حيدری تفرشی، غلامحسين و سوهانی، عاطفه (۱۳۹۱) تأثير برنامه‌های آموزش خانواده بر تقویت تفکر انتقادی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقيقات مدیریت آموزشی.

مدرسان

فاطمه صادقی

فاطمه صادقی

مدیر آموزشی
فاطمه صادقی

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما