آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

  • قیمت رایگان

هم‌رسانی کنید

توضیحات

نیازسنجی آموزشی و تولید محتوای آموزشی

وجود برخی از مستندات آموزشی در محیط آموزشی، راهنمایی مناسب و همراهی پایدار برای مربیان کودک است. پس از بررسی شرایط و سنجش امکانات، دوران می‌تواند به کمک متخصصین حاضر در گروه و همکاری مشترک با مربیان و اعضای مرکز آموزشی شما، مستندات مکتوبی مثل اصول رفتار با کودک در این مرکز، راهنمای تعامل با والدین، راهنمای چیدمان فضا و … ویژه‌ی مرکز شما را تهیه کند. این مستندات با توجه به عقاید و ارزش‌های آموزشی شما و دوران تدوین خواهند شد. بدیهی است وجود میزانی از اشتراک بین عقید و باورهای آموزشی بین دوران و مرکز شما،‌ لازمه‌ی آغاز این همکاری است.

پس از این مرحله، در صورت نیاز می‌توانیم دوره‌های آموزشی مربوطه را نیز برای شما برگزار کنیم. علاوه بر این، بازبینی دوباره‌ی محتوای تولید شده و ارائه‌ی نسخه‌های به‌روز‌ شده از همان محتوا، تا مدتی که بین طرفین توافق می‌شود،‌ادامه خواهد داشت. با توجه به اهمیت حفظ استقلال مربیان کودک در روند و رعت یادگیری، وجود مستندات مکتوب در مراکز آموزشی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای استفاده از این خدمت و کسب اسلاعات بیشتر در این زمینه، با دوران تماس بگیرید.

مراحل استفاده از این خدمت را نیز می‌توانید از اینجا دریافت کنید.