آموزش تخصصی مربی کودک

اطلاعات

  • قیمت رایگان

هم‌رسانی کنید

توضیحات

طراحی محیط، برنامه‌ریزی و راه‌اندازی مراکز آموزش کودک

به لطف حضور جمعی از متخصصین آموزشی و پرورشی، روان‌شناسان کودک و طراحان برجسته، گروه آموزش کودک دوران از سال ۱۳۹۷ فعالیت اثربخشی را در راستای راه‌اندازی مراکز آموزشی آغاز کرد. گروه دوران با توجه به نیازهای آموزشی کودکان و مربیان و ضمن احترام به اصول آموزشی کشور و با به کارگیری دانش روز در دنیای آموزش کودک، خدمات زیر را به متفاضیان راه‌اندازی مراکز آموزشی ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که دوران در تمام مراحل طراحی برنامه‌ی آموزشی و محیط یادگیری، با روش‌های علمی-پژوهشی، نیازهای مخاطبین همان مرکز را شناسایی کرده و ب پیروی از اصول آموزشی، مدیران، مربیان و کادر اجرایی را نیز آموزش می‌دهد. به دنبال اجرای همه‌ی موارد طراحی شده، دوران به مدت مشخص بر اجرای برنامه‌ریزی‌ها نظارت کرده و از کیفیت بالای اجرای برنامه‌ها اطمینان حاصل می‌کند. خدمات دوران در این زمینه بدین شرح هستند:

  • طراحی برنامه‌‌ی آموزشی: طراحی و تدوین چهارچوب آموزشی، اسناد آموزشی کودک،‌ روش‌های آموزشی و تعیین اهداف، چشم‌انداز و مأموریت برای مجموعه.
  • آموزش مدیران آموزشی: آموزش مدیران مجموعه برای اجرای برنامه‌ی آموزشی و هدایت مربیان و هم‌چنین مدیریت اثرگذار.
  • آموزش مربیان متخصص: آموزش مربیان و توانمندسازی آن‌ها برای به‌کارگیری کارآمد برنامه‌ی آموزشی طراحی شده.
  • آموزش کادر اجرایی: آموزش کادر اجرایی برای هم‌سو شدن با برنامه‌ی آموزشی و برخود اثرگذار با کودکان و والدین.
  • طراحی محیط آموزشی: طراحی محیط آموزشی غنی با توجه به اصول آموزش کودک و چهارچوب آموزشی برنامه‌ریزی شده.
  • نظارت بر اجرا به مدت لازم: نظارت بر اجرا به منظور حفظ کیفیت اجرایی.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره و استفاده از این خدمت در دوران، با ما تماس بگیرید و یا اینجا را ببینید.

مراحل استفاده از این خدمت را نیز می‌توانید از اینجا دریافت کنید.